dinsdag 8 februari 2011

Geef je hart aan een ander - 2 Miljoen Handtekeningen voor actief beleid donorregistratie

 
Wat hebben Femke Halsema, Alexander Pechtold, Kluun, Yvon Jaspers, Giel Beelen, Claudia de Breij, Angela Groothuizen, Paul de Leeuw en vele anderen met elkaar gemeen, buiten dat ze bekende Nederlanders zijn?
Ze hebben zich allemaal geschaard achter de petitie om met 2 miljoen handtekeningen de regering te bewegen een actief donorregistratiesysteem in te voeren in Nederland. Met die niet-zo-duidelijke term wordt bedoeld dat iedereen automatisch orgaandonor is, tenzij hij of zij laat registreren dat hij/zij géén orgaandonor wil zijn. (Dat is dan blijkbaar het 'actieve' gedeelte, ik zou het een 'geen bezwaar' systeem of zoiets noemen.)
 
Helaas staat de teller van de website nog op minder dan 50.000 handtekeningen, ondanks alle BN-ers, dus geen wonder dat de regering dit nog makkelijk naast zich neer kan leggen. Misschien is er een huis-aan-huis actie nodig (zoals het volkspetitionement tegen de kruisraketten in 1985), of helpt het als BNN nog eens zo'n Grote Donor Show op tv houdt....?
 
Wouter
____________
 
 

Minister Schippers blijft goed bedoeld water naar de zee dragen.

Stichting 2 Miljoen Handtekeningen betreurt de beslissing van Minister Schippers die voornemens is vast te houden aan het huidige donorbeleid.

Dat een minister blij is met 233.000 extra registraties vindt de stichting opmerkelijk. Niet alleen besteedde het ministerie enkele miljoenen aan deze campagne, waaraan vele bekende Nederlanders meededen, het aantal registraties in het donorregister nam nauwelijks toe, terwijl de wachtlijsten dat wel deden. Van 7,7 miljoen niet-geregistreerde Nederlanders is onbekend wat zij willen: wel of geen donor zijn. Volgens de minister zijn nu 5,5 miljoen mensen geregistreerd. Indien er in de komende jaren met dezelfde intentie en  miljoenen euro's wordt doorgegaan duurt het nog een eeuwigheid om meer mensen wel dan niet geregistreerd te krijgen.

Dit moet voor een liberale minister om twee redenen niet wenselijk zijn. In eerste instantie moet het uitgangspunt zijn dat de meeste Nederlanders zelf bewust de keuze maken (zelfbeschikking). Zolang mensen zich niet registreren, moeten in de huidige WET nabestaanden de donatiebeslissing op een zeer moeilijk moment nemen. Nu een ruime meerderheid dat al jaren dus niet doet, kan niet alleen geconcludeerd worden dat de huidige wet op orgaandonatie niet effectief gebleken maar dat er dus ook eigenlijk geen sprake is van zelfbeschikking. Immers wanneer de wens van de overledene onbekend is beslissen de nabestaanden en hopelijk in lijn met de wens van de overledene. 

Als tweede reden is het aantal registraties in het donorregister de afgelopen 10 jaar tussen de 100.000 en 200.000 per jaar gestegen. Dit komt doordat de Nederlandse bevolking nog steeds groeit, het aanschrijven van mensen die 18 zijn geworden of zijn genaturaliseerd tot Nederlander. Hiernaast zijn er vele acties van de gezondheidsfondsen zoals de Nierstichting.  Het is dan ook een illusie dat alleen voortzetting van een campagne ooit zal resulteren in dat een meerderheid zelf de keuze actief vastlegt. Minister Schippers blijft zo dus goed bedoeld water naar de zee dragen.

Om dit moment ligt er naast de brief van de minister de burger petitie van de Stichting 2 Miljoen Handtekeningen ( http://tinyurl.com/2MH-petitie ). De stichting heeft met ruim 48.000 handtekeningen op 7 december de Tweede Kamer verzocht actieve donorregistratie in te voeren. Het burgerinitiatief roept dan ook de Tweede Kamer op snel een debat over dit onderwerp in te plannen. Actieve donorregistratie zal zorgen voor normverandering en ertoe leiden dat mensen zelfbewust een afweging zullen maken en zelf hun verantwoordelijkheid zullen nemen, zodat uiteindelijk het noodzakelijk aantal donaties zal toenemen. Er sterven immers ongeveer 200 mensen per jaar op de wachtlijst.

In februari 2010 werd een motie voor invoer van ADR van de SP afgewezen tijdens een spoeddebat. De toenmalige regering vond dat het onderwerp niet in een spoeddebat kon worden afgehandeld en was voornemens verdere onderzoeken naar wetssystemen af te wachten. Die zijn er niet gekomen. Minister Schippers gaat nu voorbij aan het momentum van dat debat - direct daarna viel het kabinet over Uruzgan -, onderzoeken die inmiddels ook hebben aangetoond dat ADR internationaal juist wel tot betere resultaten leidt, en het resultaat van de burgerpetitie.

Vicevoorzitter Menno Loos van de stichting 2MH: "Een schipper weet dat het verstandig is om een nieuwe koers in te zetten als je niet vooruit komt. In de afgelopen vijf jaar zijn de wachtlijsten niet afgenomen, is het aantal donorregistraties ten opzichte van de Nederlandse bevolking gelijk gebleven, en het aantal werkelijke donaties is nauwelijks toegenomen. Dit ondanks dat het ministerie van VWS en alle grote gezondheidsfondsen enkele miljoenen hebben gestoken in de Nederland zegt Ja campagne, effectievere ziekenhuisprocedures en donatie bij leven. Hoe kan minister Schippers zeggen dat die campagne een succes is?"

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten