woensdag 18 april 2007

Actie Essent kolencentrale - Spaar een lamp bij Greenpeace

news@greenpeace.nl | 18 april 2007Essent helpt het klimaat om zeep

Greenpeace roept aandeelhouders op niet te investeren in kolencentrale
Greenpeace voert vandaag actie bij de aandeelhouders-vergadering van Essent in Den Bosch.
Hiermee protesteert Greenpeace tegen de plannen van Essent om een kolencentrale te bouwen. Zo'n centrale stoot per jaar evenveel CO2 uit als twee miljoen auto's bij elkaar. Door schone zeep uit te delen wil Greenpeace de aandeelhouders bewegen Essent voor schone energie te laten kiezen.
Lees verder


Nederland stijgt naar vierde plaats import Congolees hout

Nederland is de vierde importeur van Europa geworden van tropisch hout uit Congo. Ons land kocht in 2005 hout ter waarde van 4,6 miljoen euro, in 2006 steeg dat naar 16,9 miljoen euro.

Liesbeth van Tongeren, directeur van Greenpeace, biedt minister Koenders van Ontwikkelings- samenwerking het rapport 'Carving up the Congo' aan. Greenpeace vraagt minister Koenders om zich bij de Wereldbank sterk te maken voor het behoud van de Congolese oerwouden en voor het moratorium op nieuwe houtkapconcessies. De buitenlandse houtbedrijven in de Democratische Republiek Congo (DRC) houden er destructieve en illegale praktijken op na en werken deels op basis van corruptie. Kapbedrijven als OLAM, Sicobois, Danzer en NST dragen niets bij aan natuurbescherming, noch aan de Congolese economie, maar boeken hun winsten ten koste van de onvervangbare bossen en hun inwoners.
Lees verder

Een eerdere actie van Greenpeace

We hebben jouw hulp nu nodig!

Help mee de bossen te beschermen. Steun Greenpeace, dan help je mee onderzoek te doen naar het kappen van oerbossen en importeren van illegaal hout. Lobbyen bij bedrijven en overheden en voeren van actie.

Al met een klein bedrag per maand ondersteun je ons werk enorm!
Steun GreenpeaceLaatste week 1 miljoen spaarlampen

De laatste week van onze 1 miljoen spaarlampen campagne is ingegaan. De prijs naar lichtstad Parijs is al uitgereikt, maar je kunt ons nog wel helpen de miljoen te halen. Heb je je spaarlampen nog niet aangemeld? Doe voor aanstaande vrijdag mee op www.1miljoenspaarlampen.nl!

Greenpeace is bij de prijswinaars langsgegaan om de prijs uit te reiken en uiteraard hun spaarlampen te controleren. Check hier het filmpje dat gemaakt is bij één van de prijswinnaars thuis!
Lees verder
www.1miljoenspaarlampen.nl
De winnaars van de weekenden lichtstad Parijs Keep up the good work!


Tweede VN-klimaatrapport waarschuwing voor stroomproducenten

De gezondheid van miljoenen mensen, vooral in arme landen, loopt gevaar door klimaatverandering. Kustgebieden in landen als Nederland en Bangladesh lopen extra risico door de stijgende zeespiegel en steeds meer neerslag. Oceanen worden bedreigd door opwarming en verzuring, en het Amazonegebied verdroogt.
Lees verder


 • Actie Essent vergadering
 • Congo geplunderd
 • Laatste spaarlamp-oproep
 • VN-klimaatrapport  Greenpeace
  Greenpeace kan alleen in actie komen dankzij de steun van de donateurs. Greenpeace accepteert principieel geen giften van bedrijven en geen subsidie van de overheid. Alleen zo kunnen wij onafhankelijk ons werk blijven doen.

  Word daarom nu online donateur van Greenpeace

  Greenpeace actiethema's
  Deze Nieuwsbrief
 • woensdag 11 april 2007

  Interview met hoofdredacteur Joods Actueel in Antwerpen

  http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=CH1AJB1I

  ,,Niet zijn leiders maar het land Israël is heilig"
  Antwerpen - Jood Michael Freilich over de Messias, islam en Vlaams Belang

  ANTWERPEN - ,,Samen met je zoon bij de klaagmuur staan, dat is voor elke jood een indrukwekkend moment,, zegt Michael Freilich die zichzelf modern orthodox noemt. ,,Spijtig dat net het Vlaams Belang het altijd opneemt voor de joodse gemeenschap in onze stad.' '

  door Mathias Danneels
  Michael Freilich: ,,Voor veel chassidim is niet het hebben van kinderen een nobel streven, wel het hebben van zoveel mogelijk kinderen.
  © Wim Kempenaers (WKD)

  Het is en blijft een beetje vreemd. Hoewel ik al enige tijd in het hart van Klein-Antwerpen woon, een wijk met een hoge concentratie vrome joden, ken ik geen van hen persoonlijk. Zwaaien en goeiendag zeggen aan een paar buren, dat wel. Maar kénnen? Nee. ,,De chassidische joden in onze buurt leven erg op zichzelf,, zegt Michael Freilich die zich een moderne orthodoxe jood noemt.

  Nauwelijks 26 jaar jong mag Freilich zich al hoofdredacteur van Joods Actueel noemen, opvolger van het Belgisch Israëlitisch Weekblad. 
  ,,Toch mag u zich niet verkijken. Er leven om en bij de 20.000 joden in Antwerpen. Tussen de 35 en de 40 procent van hen zijn streng orthodox. Door kledij en haardracht -de pijpenkrullen zoals ze worden genoemd- zijn de meest orthodoxe joden erg herkenbaar. Maar er zijn minstens 10.000 joden in deze stad waarvan u helemaal niet weet dat ze joods zijn.

  ,,Over een volkstelling beschikken we niet maar alles samen hebben we het in onze stad over 4.000 à 5.000 joodse gezinnen. Ik heb weet van minstens drie gezinnen in onze buurt die zeventien kinderen hebben.

  Is dat grote gezin een sociaal-economisch geïnspireerd of religieus?

  ,,Religieus. Zo staat het in de bijbel: gaat en vermenigvuldig u. De joden respecteren de joodse wetten maar de chassidim nemen alle joodse wetten net iets letterlijker en strenger. Niet het hebben van veel kinderen, is een nobel streven. Het hebben van zoveel mogelijk kinderen is de betrachting van zeer velen onder hen.

  Hoe moeilijk is het om als vrome jood deel te nemen aan het openbare en economische leven in een open, geseculariseerde, multi-etnische en bruisende stad als Antwerpen?

  ,,Eerst even dit: de joodse gemeenschap in Antwerpen is een open gemeenschap. Anders zouden u en ik hier vanochtend niet samen aan tafel zitten. Dat neemt niet weg dat er verschillende strekkingen binnen onze gemeenschap zijn. De meest vromen en orthodoxen onder ons hebben het minder makkelijk dan pakweg dertig jaar geleden. Neem nou zoiets banaals als een krant, er duikt overal bloot op.

  ,,Het gesloten zijn van sommige deelgroepen van onze gemeenschap heeft ook te maken met historisch gewortelde trauma's. De aardige buurman kan plots een verrader, een verklikker blijken. Niet alle joden zijn dat vergeten. Maar, sta me toe te zeggen, dat de chassidim op hun manier ook erg verdraagzaam zijn. Bij andere religies, de islam bijvoorbeeld, gaan extremisten letterlijk en fysiek tegen het westen tekeer. Chassidim keuren decadentie af maar moeien zich niet met het leven van anderen.

  Hoeveel uur per dag wijdt u aan uw geloof? En uw nog vromere broeders?

  ,,Zelf bid ik drie keer per dag. De chassidische joden bidden ook drie keer per dag maar bij hen kan het gebed langer duren, soms zelfs een uur. Sommigen onder hen zijn vijf tot zes uur per dag met hun geloof bezig.

  Hoe kan een strenge jood op die manier in het bedrijfsleven functioneren?

  ,,Velen onder hen hebben een winkel. Over de middag gaan ze niet lunchen en 's avonds hangen ze niet voor de televisie. Bovendien staan ze vroeg op en hebben voor negen uur al drie uur aan het geloof gewijd.

  Van de Marokkanen, Paki en andere nieuwkomers heet het dat ze zich moeten emanciperen en integreren. Dat hoor je zelden of nooit uit de mond van een politicus wanneer het om ultraorthodoxe joden gaat.

  ,,Wat is de inhoud van het begrip integratie? Integratie betekent voor de joodse gemeenschap: de taal machtig zijn en de wetten van het land respecteren. Ook de kinderen van ultraorthodoxen volgen in hun scholen wat de Vlaamse minister van Onderwijs wenselijk vindt maar bekwamen zich daarna in de studie van het joodse geloof. Jonge joodse mannen en vrouwen verplichten naar de cinema te gaan, dat is voor ons geen goed begrip van de notie integratie.

  Ook Antwerpen is wel eens opgeschrikt geworden door antisemitische incidenten. En: in progressieve kring neemt de kritiek op Israël hand over hand toe. Hoe gaat u daar als moderne orthodoxe jood mee om?

  ,,In progressieve kring worden Amerika en Israël ten onrechte en te gemakkelijk gelijkgeschakeld. Bush en Sharon zijn geen tweeling.
  Bovendien: wanneer wij over Israël praten hebben we het over een heilig land, onze heilige grond maar niet over een heilige regering of een heilige premier. Wel weten we via vrienden en familie hoe het is om dag in dag uit onder de stress te moeten leven, bang afwachtend of er weer geen terroristische aanslag zal worden gepleegd. Hier in de stad is het wat rustiger geworden sinds Abou Jahjah naar de achtergrond is verdwenen. Ik zie ook niet goed in waarom wij Antwerpse joden medeverantwoordelijk zouden zijn voor de politiek van Israël.

  Kunt u leven met kritiek op Israël?

  ,,Niet wanneer die kritiek naast de kwestie is. Spirit heeft zich verzet tegen de uitvoer van nachtkijkers naar Israël maar niemand piept over de uitvoer van wapens naar Soedan. Wijlen terroristenleider Arafat is in België met de grootste eer ontvangen maar het zijn de Israëlische leiders die in de ogen van links de echte misdadigers zijn. Ja, wij hebben ons daar aan geërgerd.,

  Op zijn minst merkwaardig te noemen: het Vlaams Belang dat het opneemt voor de joodse gemeenschap in onze stad, terwijl sommige vroede voorvaderen van die partij met beide benen in de collaboratie hebben gestaan.

  ,,Het Vlaams Belang gebruikt -of misbruikt- de angst van sommige joden voor een verdere opmars van de islam in Europa. Het is spijtig dat net het Vlaams Belang het steeds opnieuw opneemt voor Israël en voor de joodse gemeenschap in onze stad. Op die manier probeert die partij haar racistische, antisemitische juk te maskeren en af te gooien. Nee, ik sluit niet uit dat een klein aantal joden voor het Vlaams Belang stemt.

  Wilt u zelf ooit naar het beloofde land terug?

  ,,Ik ben met mijn zoontje vorige maand tot bij de klaagmuur geweest en dat is een ingrijpende, emotionele belevenis. Wij wachten op de terugkeer van de Messias.


   Mathias Danneels

  British schools drop Holocaust & Crusades from history lessons

  Teachers drop the Holocaust to avoid offending Muslims

  By LAURA CLARK - Last updated at 11:58am on 2nd April 2007

  Holocaust

  Schools are dropping the Holocaust from history lessons to avoid offending Muslim pupils, a Governmentbacked study has revealed.

  It found some teachers are reluctant to cover the atrocity for fear of upsetting students whose beliefs include Holocaust denial.

  There is also resistance to tackling the 11th century Crusades - where Christians fought Muslim armies for control of Jerusalem - because lessons often contradict what is taught in local mosques.

  The findings have prompted claims that some schools are using history 'as a vehicle for promoting political correctness'.

  The study, funded by the Department for Education and Skills, looked into 'emotive and controversial' history teaching in primary and secondary schools.

  It found some teachers are dropping courses covering the Holocaust at the earliest opportunity over fears Muslim pupils might express anti-Semitic and anti-Israel reactions in class.

  The researchers gave the example of a secondary school in an unnamed northern city, which dropped the Holocaust as a subject for GCSE coursework.

  The report said teachers feared confronting 'anti-Semitic sentiment and Holocaust denial among some Muslim pupils'.

  It added: "In another department, the Holocaust was taught despite anti-Semitic sentiment among some pupils.

  "But the same department deliberately avoided teaching the Crusades at Key Stage 3 (11- to 14-year-olds) because their balanced treatment of the topic would have challenged what was taught in some local mosques."

  A third school found itself 'strongly challenged by some Christian parents for their treatment of the Arab-Israeli conflict-and the history of the state of Israel that did not accord with the teachings of their denomination'.

  The report concluded: "In particular settings, teachers of history are unwilling to challenge highly contentious or charged versions of history in which pupils are steeped at home, in their community or in a place of worship."

  But Chris McGovern, history education adviser to the former Tory government, said: "History is not a vehicle for promoting political correctness. Children must have access to knowledge of these controversial subjects, whether palatable or unpalatable."

  The researchers also warned that a lack of subject knowledge among teachers - particularly at primary level - was leading to history being taught in a 'shallow way leading to routine and superficial learning'.

  Lessons in difficult topics were too often 'bland, simplistic and unproblematic' and bored pupils.

  zaterdag 7 april 2007

  Save the Hope Flowers School in Bethlehem

  The Separation Wall

  and the Cafeteria Demolition Threat


  Dear friends, supporters and sympathisers of Hope Flowers School


  An urgent request to Keep Hope Alive

  December 2006

  As many of you know, the Israeli authorities started to build a wall around the Palestinian cities and villages a few years ago. In 2003, the Hope Flowers School received a demolition order for the school cafeteria, because the cafeteria is located 120 meters away from the proposed route of the wall.

  Now the Israeli authorities have started to build the last segment of the wall near the school. Bulldozers and stone crushing machines are working daily to crush thousands of years of beautiful rocks at the front of the school in preparation for either laying the 8 meters high cement wall segments or to build a fence.

  The proposed route of the barrier will isolate the Hope Flowers School and will not allow Israelis to come to visit the school. The school has been well known for many years as a home for peace education in the Middle East. Our bridge-building programs have reached out to thousands of Palestinians and Israelis.

  We encourage peace and coexistence based on our belief that the Palestinian-Israeli conflict cannot be solved in a violent way. With our joint programs we create an opportunity for dialogue and understanding. The mutual meetings are very helpful to minimize fear and prevent stereotyping. They form a tool for both Palestinians and Israelis to find their common humanity.

  The problem is that, when the wall (barrier) is built, Israelis and Palestinians will not be able to meet each other anymore. The Hope Flowers School will not be accessible to Israelis. This means more fear and more stereotyping of 'the other', which would end any chance for creating peace and dialogue. The wall is not only physical: it will be a barrier in the minds and hearts of future Palestinian and Israeli generations, preventing them from living together. The wall will not bring peace. It may bring a cease-fire, but a cease-fire is never peace. (The current cease-fire in late 2006 applies to Gaza only).

  To all our friends, your help is needed now!

  The Israelis will not stop building the wall for sure! But let's all together ask them to create a gate in the wall near the school to allow Israelis to reach the Hope Flowers School. This gate will be a Gate for Hope to keep hope alive and to keep Hope Flowering for the next generation.


  How to help?

  Please apply pressure to the contacts below by letter, fax, e-mail or phone. Ask them to do whatever they can to pressure the Israelis to overturn the demolition order of the cafeteria and to create a gate in the wall to allow Israelis to reach the school. Emphasize the unique operating principles and ethos of the Hope Flowers School - it is the only school in the Palestinian West Bank and Gaza areas focusing on peace and democracy education, teaching our students to look for non-violent solutions to the ongoing situation.

  Here is is an example of a letter that you can re-work (if you wish), sign and send to one of the contacts below.
  Click here to download
  (MSWord document). Please write pleasant and constructive letters and e-mails!

   

  a) Commander, Israeli Civil Administration
      (Sub Committee for Supervision of Building Activity in Beth El),
      Fax: (Israel) +972-2-997-7326

  b) Mr. Ehud Olmert, Prime Minister of Israel
      E-mail: webmaster@pmo.gov.il
      Fax: (Israel) +972-2-566-4838 or +972-2-267-5475
      Tel: +972-2-670-5555

  UK residents please write to:

  Rt Hon Margaret Beckett MP
  Foreign and Commonwealth Office
  King Charles Street
  London SW1A 2AH, UK
  www.fco.gov.uk
  (click 'Feedback')

  c) The Israeli Embassy / Consulate in your home country.

  d) Dr Condoleezza Rice, US Secretary of State
      Address: US Department of State, 2210 C Street N.W, Washington D.C 20520, USA.
      Tel: (USA) 202 647 5291 (Dr. Rice's office) or 202 647 4000 (State Dept. main number)
      Email: http://contact-us.state.gov

   

  By sending your letter to one or more of the above officials, you are helping us to keep hope alive.

  If you can draw attention to this situation in your local and wider communities, through various methods, therefore resulting in greater awareness of our situation, it would further help our cause.

  For further information specifically relating to this issue, please contact us at the school.

  In peace,
  Ibrahim Issa
  Co-director, Hope Flowers School


  Some background information

  Most of you may well know that the school is at Al Khader, in the part of the West Bank still designated as Area C, where there is exclusive Israeli control and administration of most aspects of organized life. The categories of Areas A, B and C, which came into existence with the Oslo Accords, resulted in Areas A being designated as areas under full Palestinian control whilst Areas B came under joint Israeli and Palestinian control. Because the school area has been traditionally Palestinian for generations, and because it is within 2 kilometers of portions of Area B and Area A, it had seemed likely that this area would be reclassified as an Area A. However, as a result of the latest Intifada, and other factors, this has not happened, and we remain fully under the control of the Israeli military and civil authorities.

  This directly affects the school buildings in the following way. Although all of the school buildings have Palestinian building permits, the permits are not recognized by the Israeli authorities. As we are in an Area C, we need to be in possession of an Israeli building permit.

  In 1999, when we were first issued with a demolition notification, the Hope Flowers School was in the same predicament. After submitting reports, attending meetings of the Civil Administration (the Israeli body that administers the Occupied Palestinian Territories), attending the hearing of our case in an Israeli military court, and continuous international pressure, the order to demolish was rescinded. We applied in 1999 for an Israeli building permit and were successful in our application. However, the fee that the Israeli Authorities were charging for the issue and validation of the permit was deliberately beyond the financial capabilities of the school, hence we were unable to proceed and obtain the permit.

  donderdag 5 april 2007

  Geen blad voor de mond

  Geen blad voor de mond

  05.04.2007

  'Vrijheid van meningsuiting is er om uitlatingen te beschermen waarvan de gevestigde orde niet gediend is', zo ongeveer definieerde Rita Verdonk het deze week in Pauw en Witteman. Onnodig te zeggen dat zij zich zelf niet als onderdeel van de gevestigde orde ziet, maar als iemand die daar juist tegenin gaat. De gevestigde orde, dat zijn de linkse media en de politiek correcte goegemeente die mensen zoals zij demoniseren.

  Pauw en Witteman lieten doorschemeren dat anders te zien; voor hun is (of beter gezegd was) juist Verdonk een onderdeel van de macht die zij kritisch bejegenen. De tegenstanders van Verdonk hebben, net als Verdonk, de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan en menen dat zij deze wil inperken en niet tegen kritiek kan. Zo ongeveer iedereen met een uitgesproken opvatting klaagt erover door zijn tegenstanders gedemoniseerd te worden en door de media verkeerd te worden neergezet. Hirsi Ali claimde voor zichzelf het 'recht op belediging' maar had duidelijk meer moeite met het recht van anderen om haar te beledigen. Theo van Gogh en Pim Fortuyn, na hun dood veranderd in de iconen van de vrije meningsuiting, gingen niet zachtzinnig met hun tegenstanders om maar hielden zelf niet zo van kritiek.

  Uiteraard is dit op geen enkele manier te vergelijken met fysieke bedreigingen en moord, en geen enkele belediging kan een dergelijke daad ooit op enigerlei wijze rechtvaardigen. Fysieke bedreigingen hebben er toe geleid dat mensen met heel verschillende opvattingen zich uit het publieke debat of de politiek hebben teruggetrokken, dat mensen streng moeten worden bewaakt, dat Submission niet kan worden vertoond, en van de uitvoering van andere cultuuruitingen is afgezien.

  De manier waarop de moorden op Fortuyn en van Gogh door sommigen ter rechterzijde worden gebruikt om hun tegenstanders monddood te maken is echter ronduit cynisch: "Als mij wat overkomt, dan is duidelijk aan wie dat ligt", zo ongeveer wees Geert Wilders nu al de schuldigen aan voor wat hopelijk nooit zal gebeuren. Oftewel: 'de kogel kwam van links'. Over Fortuyn zijn foute dingen gezegd, net als over Verdonk en Hirsi Ali en Wilders, maar ook over Rosenmöller, over Marcel van Dam, over Job Cohen en Aboutaleb.

  Velen zetten zichzelf graag neer als slachtoffer van een demoniseringscampagne, of als de querulant die tegen de gevestigde orde in gaat. Heel het land schijnt te bestaan uit dwarsliggers en mensen die eindelijk eens durven te zeggen waar het op staat en geen blad voor de mond nemen. De brievenpagina van Metro en de commentaren op populistische sites als Geen Stijl staan bol van de onvrede en wat 'eindelijk eens gezegd moet'.

  De gevestigde orde is inmiddels synoniem geworden met geen blad voor de mond nemen, ongezouten je mening geven, tegen de 'islamisering van Nederland zijn', tegen de 'linkse kerk' trappen, of islamcritici in verband brengen met de jaren '30 en de nazi's, of de radicale islam vergelijken met de nazi's, of het vreemdelingenbeleid vergelijken met de nazi's, of Israel vergelijken met de nazi's. De nazi's doen het altijd goed. Geen betere manier om je tegenstanders te beledigen of in diskrediet te brengen, of zelf een hoop media aandacht te krijgen. Misschien mag je je mening komen toelichten in Pauw en Witteman.

  Het is modieus dwars te liggen, we meten ons graag een air van rebelsheid aan, we zijn tegen het imperialisme en Bush en flirten met de vijanden van de VS, ook al doen ze daar niet zo frisse dingen. Of we zetten ons juist af tegen 'modieus links' en de gedoogcultuur, en komen op voor nationale en Westerse normen en waarden. Daar passen geen hoofddoekjes bij, en liever ook niet teveel moslims. Tolerantie is een groot en Westers goed, maar deze moet wel fatsoenlijk beschermd worden tegen al die nieuwkomers.

  Hebben we het recht elkaar te beledigen? Moet alles gezegd kunnen worden?
  Hebben anderen het recht alles over jou te zeggen? Wordt Nederland er een beter land van als iedereen in de publieke ruimte overal ongegeneerd zijn mening over geeft? Zijn al deze meningen het papier waarop ze staan waard? Een recht hebben is een ding, erop staan een recht tot het uiterste uit te kunnen oefenen een tweede. Misschien moeten we wat minder over rechten, en wat meer over verantwoordelijkheid praten.

  Ratna Pelle, IMO Blog


  woensdag 4 april 2007

  Stel je bent een mens - Amnesty International tegen discriminatie

  Vanaf 21 maart - Internationale Antiracismedag - kunnen bezoekers van een
  nieuwe website van Amnesty International ervaren hoe het is om
  gediscrimineerd te worden. Deze speciale site laat de bezoeker aan de hand
  van videobeelden verschillende vormen van discriminatie ondergaan. Op deze
  wijze wil Amnesty duidelijk maken dat discriminatie overal en in allerlei
  vormen voorkomt en welke effecten het kan hebben.

  Ga naar http://www.steljebenteenmens.nl er ervaar zelf hoe het is om
  gediscrimineerd te worden.
  Maak vervolgens een statement tegen discriminatie. Deze zal worden geplaatst
  op de online "Wall of Statements".

  dinsdag 3 april 2007

  Actie AZL Poen voor Koempelpensioen (info van GroenLinks)

  AZL POEN = VOOR KOEMPELPENSIOEN !

   

  De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft gisteravond unaniem een motie aangenomen waarin de raad steun uitspreekt aan de eisen van het dit weekend gevormde actiecomité  Mijnwerkerspensioenen.  GroenLinks fractievoorzitter Jan Muijtjens gaf in het raadsdebat aan dat we grote verbondenheid voelen met het mijnwerkersverleden van deze stad en met de koempels, of hun weduwen,  die nog in leven zijn.

   

  Achtergrond en raadsinbreng van GroenLinks

   

  Het AZL wordt verkocht aan de ING-bank en die transactie levert 65 miljoen euro op.

  Er is de afgelopen weken een publiek debat in de Limburgse samenleving op gang gekomen over de besteding van deze verkoopopbrengst. Het AZL wil dit o.a. besteden aan een leerstoel pensioenen bij de Universiteit Maastricht.

  GroenLinks bracht in dat de universiteit rijk genoeg is om zelf een leerstoel pensioenen te bekostigen . En anders hebben we rijke pensioenfondsen genoeg die dat kunnen.

   

  Ons motto is: AZL poen is voor koempelpensioen!

  In de raad lieten alle fracties weten dat er nog steeds een ereschuld moet worden ingelost voor de oud-mijnwerkers.  GroenLinks heeft nog eens nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de acties uit het verleden. In 1975 heeft de kleine actieve vakbond AWB van Hub Cobben met steun van partijen als CPN, PSP, PPR en de KWJ een succesvolle actie gevoerd om waardevaste pensioenen voor de mijnwerkers te verkrijgen.

  En in de negentiger jaren is er  door het comité ereschuld actie gevoerd voor de silicose slachtoffers onder de mijnwerkers. En in beide gevallen werd gezegd: onhaalbaar en ongewenst. Alleen na forse buitenparlementaire actie kantelde de zaak en werden besluiten in de goede richting genomen!

  En we zien nu hetzelfde patroon. Het is daarom hartverwarmend dat de hele  gemeenteraad van Sittard-Geleen de door de Ouderenpartij ingediende motie over de opbrengst van de AZL-verkoop steunde.

   

  GroenLinks heeft in de raad het College  opgeroepen om op korte termijn een brief te sturen aan de verantwoordelijke personen  van de Stichting AZL en daarin vier zaken te bepleitten voor besteding van de 65 miljoen euro door de verkoop aan het ING :

   

  1. Gebruik een deel van de gelden vóór een eenmalige  uitkering aan alle nog in leven zijnde oud-mijnwerkers en weduwen.

       AZL poen =  vóór koempelpensioen is daarbij ons motto!

   

  1. Een bijdrage te storten t.b.v. het Nederlands Mijnwerkersmuseum waar in Heerlen aan gewerkt wordt met speciale aandacht voor educatieve programma's voor leerlingen in het onderwijs op scholen in de voormalige mijngebieden , bv. samen met de lokale Heemkundeverenigingen.

   

  1. Bevorderen dat het onderzoek naar de geschiedschrijving van de Limburgse mijn- Werkers, waar de provincie recent over heeft besloten, wordt uitgebreid naar die van de mijnwerkersvrouwen omdat die vaak bij de geschiedschrijving vergeten worden

   

  1. Geef een eenmalige financiële bijdrage aan lokale Barbara Comités in de mijnstreken voor de jaarlijkse vieringen.

   

  Wat kan er gedaan worden?

   

  Komende weken gaat het gevormde Actiecomité Mijnwerkerspensioenen in heel Limburg handtekeningen ophalen. Op markten , in gemeenschapshuizen, overal waar mensen zijn wil men aan de slag! Er komt deze week een website: www.mijnwerkerspensioenen.nl

  Vanaf donderdag waarschijnlijk in de lucht met meer informatie.

   

  Ook in onze stad gaat men aan de slag!

   

  Donderdagochtend 5 april worden er handtekeningen opgehaald op de weekmarkt in Sittard! Vanaf 10.00uur in de ochtend. Coördinatie is in handen van Piet Veugen. Ze kunnen nog hulp gebruiken. Als je mee wilt doen bel dan even met Piet of kom naar de Markt en meld je vanaf 10.00uur om mee te helpen.

   

  Zaterdag 14 april worden er handtekeningen opgehaald op de weekmarkt in Geleen.

  Ook hier graag vrijwilligers! Melden bij Piet Veugen.

   

  Ook in andere gemeenten zoals Beek, Stein, Echt etc. wil men aan de slag. Volg de website welke deze week geopend wordt voor meer nieuws.

   

  De voorlopers van GroenLinks hebben een flinke traditie in de strijd vóór de oud-mijnwerkers en op basis van die traditie is het goed om ook  nu in de actie volop mee te doen.

   

  De raadsfractie heeft zich in het debat actief geroerd en mede zorg gedragen voor een duidelijke en hartverwarmde uitspraak van de gemeenteraad. Het is nu zaak dat door stevige buitenparlementaire druk de directie van het AZL duidelijk wordt gemaakt dat er richting oud-mijnwerkers een duidelijk gebaar van solidariteit gemaakt moet worden!

   

   

  Jan Muijtjens

  fractievoorzitter

  namens de GroenLinks gemeenteraadsfractie