maandag 3 juni 2013

Onthulling gedenkplaquette in Limbricht voor familie Wolf 8 juni 2013

Rosie Wolf

Op zaterdag 8 juni 2013 om 14.00 u. wordt een gedenkplaquette in Limbricht onthuld ter nagedachtenis aan de familie Wolf. Deze plaquette wordt geplaatst op het terrein van Vitaal Wonen, bij de vlaggenmast, hoek Beekstraat–Bornerweg.

Tijdens de tweede wereldoorlog woonde in Limbricht de Joodse familie Wolf, die uit 5 personen bestond, te weten: Philip Wolf, zijn echtgenote Carola Wolf-Schwarzschild en hun dochtertje Rudi Rosa (Roosje) Wolf. Verder grootmoeder Rosa Schwarzschild-Hirsch en in mei 1939 werd tevens de toen 9 jarige weesjongen Josef Rubens in het gezin opgenomen. Aanvankelijk woonden zij in het huis hoek Molenstraat-Bovenstraat

In juli 1942 moesten zij hun huis verlaten, omdat het door de NSB-burgemeester gevorderd werd. En wat was er in die tijd nu gemakkelijker te vorderen dan een huis van Joden, volkomen rechteloos.

Bij de familie Schrijen (die destijds aan de Bornerweg woonde, rechts van het huidige kantoor van Vitaal Wonen) werd het gezin Wolf gastvrij opgenomen. Ze kregen er enkele kamers.

In die tijd werden Roosje Wolf (geboren in 1939) en Thea Schrijen vriendinnetjes.

Op 9 april 1943 werden oma Schwarzschild-Hirsch en Josef Rubens opgepakt Josef overleed op 11 juni 1943 in Sobibor.

Vader Philip, zijn echtgenote en de kleine Roosje waren ondergedoken, maar uit het gevangenisarchief van Maastricht blijkt, dat ze op 14 of 15 april 1943 opgepakt zijn.

Op 10 september 1943 werden Roosje, haar moeder en oma in Auschwitz vergast. Roosje was net 4 jaar geworden.

Vader Philip Wolf is waarschijnlijk naar een werkkamp gedeporteerd en overleed uiterlijk in februari 1944.

De Heemkundevereniging De Lemborgh voelde het als een gemis, dat niets in Limbricht aan deze droeve gebeurtenis herinnert en daarom heeft zij het initiatief genomen om, ter nagedachtenis aan de familie Wolf, een gedenkteken te plaatsen.

Gelukkig verleende de Stichting Vitaal Wonen loyaal haar medewerking aan de plaatsing van een plaquette. Bovendien doet Vitaal Wonen een ruimhartige donatie ter bestrijding van de kosten.

Nu, 70 jaar na dato, zal de officiële onthulling van de plaquette plaatsvinden op zaterdag 8 juni om 14.00 u.

De herdenkingsplaquette zal onthuld worden door mevrouw Thea Salden-Schrijen en de heer Wil Derhaag. Thea Schrijen was het vriendinnetje van Roosje Wolf (zie foto) en de heer Derhaag (die grote belangstelling heeft voor de lokale geschiedenis) ijverde vroeger al vaker voor een tastbare herinnering aan deze droeve gebeurtenis.

U bent van harte welkom om deze onthulling bij te wonen.