woensdag 31 juli 2013

Kranten KB: Limburgs Dagblad 1918-1994 online

 
Even een tip voor mensen die berichten uit oude (Limburgse) kranten zoeken. Het EHC in Sittard heeft een onvolledige collectie oude kranten, waarvan de oudste (voor 1900) op de website staan, en een uitgebreide collectie microfiches, waarvan helaas de (afdruk)kwaliteit te wensen overlaat.
 
Zelf zoek ik daarom meestal eerst in de digitale collectie op de website van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, die vaak sneller resultaat oplevert en van betere kwaliteit. Alleen zitten er hiaten in die niet duidelijk vermeld worden.
 
__________________
 
Kranten KB: Limburgs Dagblad 1918-1994 online
 
De Koninklijke Bibliotheek heeft enkele jaren geleden een speciale website in het leven geroepen, waarop digitaal gebladerd en gezocht kan worden in haar rijke collectie van dag- en weekbladen. Hieronder zijn ook enkele Limburgse kranten, zoals de Limburger Koerier (6.937 kranten uit 1920-1944) en het Limburgs Dagblad (20.794 kranten uit 1918-1994).
Omdat deze toegang steeds vaker wordt gebruikt voor historisch en genealogisch onderzoek, is het nuttig te weten wat er precies op de site van de KB te vinden is. Welke edities bijvoorbeeld, en met welke hiaten?
Voor het Limburgs Dagblad hebben we getracht de belangrijkste hiaten te traceren, omdat de website die niet vermeld. De vraag naar de edities houdt u nog tegoed.

Limburgs(ch) Dagblad 1918 t/m 1994
Jrg. 1 nr. 1 = 5 oktober 1918
De jaren 1919 en 1957-1961 ontbreken geheel!
Soms zijn twee exemplaren gescand, waarvan eentje in zwart-wit.
Digitaal aanwezig op http://kranten.delpher.nl/ :
 • 1918 begint 5 okt.
 • 1920-1921
 • 1922 mist jan.-juni
 • 1923-1927
 • 1928 mist juli-dec.
 • 1929-1932
 • 1933 mist mei-aug.
 • 1934-1937
 • 1938 mist mei-aug.
 • 1939
 • 1940 mist jan.-juni
 • 1941 mist jan.-apr., sept.-dec.
 • 1942 mist jan.-juni
 • 1943 eindigt op 9 januari / 1944 begint 20 sept.
 • 1945 mist jan.-feb.
 • 1946 mist 23-31 dec.
 • 1947 mist jan.-apr.
 • 1948-1956
 • 1962-1969
 • 1970 mist dec.
 • 1971-1974
 • 1975 mist maart
 • 1976 mist mei, juli-sept.
 • 1977 mist febr.
 • 1978 mist maart
 • 1979 mist juni-aug.
 • 1980-1994
NB: bij hiaten kan de Limburger Koerier nog uitkomst bieden; die is bijv. vrijwel compleet in 1940, de eerste helft van 1941, en weer compleet in 1942-1944 (t/m 4 sept.).