vrijdag 4 februari 2011

Graetheide Groen en Limburg Groen? - 16 februari discussie verkiezingen Provinciale Staten

 
Ik denk er sterk over hier toch eens heen te gaan. Het is van de zotte hoe men door blijft gaan met woningbouw en wegen aanleggen, terwijl volgens alle prognoses de Limburgse (en Nederlandse) bevolking de komende decennia flink zal krimpen (qua aantal; de omvang van de gemiddelde Limburger groeit wel flink ;-)).
 
Met pijn in het hart zie ik al jaren aan hoe mooie groengebieden en rustige dorpjes hieraan worden opgeofferd. Limburg wordt er bepaald niet mooier op...
 
Wouter
____________
 

Discussiebijeenkomst verkiezingen Provinciale Staten, woensdag 16 februari in Berg aan de Maas

 

Het Graetheidecomité organiseert in samenwerking met de Limburgse Milieufederatie op woensdagavond 16 februari een  openbare discussieavond in het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten. Thema van de discussie is:

 

Natuur of industrie: toekomstige ontwikkelingen in de Westelijke Mijnstreek en in het bijzonder op en rond Graetheide.

 

De avond staat onder leiding van Jan de Koning (L1 TV) en vindt plaats in het MFC in Berg aan de Maas (Bergerstraat 1). De discussie-avond begint om 19u30 en zal duren tot ca. 22.00 uur.

 

Onderwerpen voor de discussie zijn in het bijzonder:

·        Moet de politiek proberen de bevolkingskrimp te stoppen door meer woningbouw en meer industrie te realiseren?  Moeten, zoals de Kamer van Koophandel stelt, werknemers uit de hele wereld geworven worden om de economie in Limburg te laten groeien? Of heeft het Planbureau voor de Leefomgeving gelijk als het zegt dat bestrijden van de krimp averechts werkt?

·        Moet er een OPAC (ondergrondse energieopslag) op Graetheide komen? Moet de provincie dit subsidiëren of kan zoiets beter aan het bedrijfsleven overgelaten worden?

·        Moet de reservering van 200 ha op Graetheide als potentieel industrieterrein na 40 jaar nog gehandhaafd worden? Is er op Chemelot niet genoeg ruimte voor de kenniscampus?

·        Is grootschalige woningbouw in het buitengebied  van de Westelijke Mijnstreek (b.v. Bramert-noord) met het oog op bevolkingskrimp, nog gewenst? Moeten niet eerst de gaten in b.v. Sittard opgevuld worden?

·        Moet er meer natuur in de Westelijke Mijnstreek en een ecologische verbindingszone tussen de Maas en het Limbrichterbos gerealiseerd worden?

 

De deelnemerslijst is als volgt:


VVD: Erik Koppe (nr. 2)                                CDA: Martijn van Helvert (no. 1)
SP :  Marleen van Rijsbergen (no. 2)               D66: Paul Wessels (no 2)
GroenLinks: Margriet van Tulder (no. 1)          PvdD: Frank Wassenberg (no. 1)
PvdA: Roy Pennings (no. 4)                            PVV: Cor Bosman (no. 3)

PNL: Ton Raven (no. 3)

 

Het Graetheidecomité hoopt dat de discussie er toe leidt dat Provinciale Staten zo snel mogelijk beslissingen nemen over de toekomst van Graetheide. Al 40 jaar worden alle ontwikkelingen in het gebied geblokkeerd door de claim van DSM om er chemische fabrieken te bouwen, een claim die zoals inmiddels duidelijk is volkomen onterecht was. Nu wordt het gebied weer gegijzeld door lang slepende discussies over een OPAC, over uitbreidingen van de kenniscampus op Chemelot en over grootschalige woningbouw. Al deze plannen zijn gezien de sterke afname in bevolkingsaantal niet reëel. Het Graetheidecomité hoopt dat de discussie-avond de aanzet geeft voor een groene invulling van Graetheide.

 

KOM NAAR DEZE BIJEENKOMST! ALS ER MAAR EEN PAAR MENSEN ZIJN ZAL DE POLITIEK GEEN REKENING MET ONS HOUDEN!

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten