vrijdag 30 mei 2008

Greenpeace tekent voor zuiniger auto's - ik voor minder auto's en wegen

 
Waarheen leidt de weg?
 
Greenpeace houdt een handtekeningenaktie om de EU aan te zetten tot strengere uitstootnormen voor auto's.
Je kunt online tekenen, dus dat is lekker makkelijk.
Het milieubeleid betreffende auto's geeft me echter net zo'n dubbel gevoel als de auto zelf: het is een prachtige uitvinding maar tegelijk een vloek.
 
Het is een wijd verbreid misverstand dat ik anti-auto zou zijn. Auto's kunnen heel nuttig zijn, bijv. om grote spullen te vervoeren, om een zieke naar het hospitaal te brengen, om plaatsen te bereiken waar je met openbaar vervoer of fiets nauwelijks kunt komen, om met je oude oma eens een mooi uitstapje te maken. Vijf of tien auto's per 100 inwoners zou best te doen zijn voor mens, milieu en landschap, maar helaas is het een grote sprinkhanenplaag geworden!
 
Het kabinetsbeleid om bezit van een auto goedkoper te maken maar gebruik duurder kan bij mij geen enthousiasme oproepen. Wat is het gevolg: in de eerste plaats schaffen méér mensen een auto aan, en in de tweede plaats is het maar afwachten of die meer mensen hem ook echt minder gaan gebruiken als het duurder wordt. Heeft de hoge benzineprijs tot een merkbare afname van het aantal gereden kilometers geleid?
 
Het SP paradigma vind ik ook maar niks. Die zien alles door een arm-rijk bril, dus elke financiële prikkel om een milieuvriendelijker bedrag te bevorderen wijzen ze af. "Dan wordt autorijden (of andere vormen van milieuvervuiling) iets dat alleen de rijken zich kunnen permiteren." Nou, een minderheid is rijk, dus voor het milieu zou dat een flinke verbetering zijn! Ik ben er dan ook voor om alle vormen van milieubelasting flink te belasten. De vervuiler betaalt!
 
Niet alleen het autogebruik is een ramp voor het milieu, ook de productie en het afval dat overblijft na gebruik. Dus meer autobezit lijkt me in elk geval schadelijk. (Dat geldt voor alle apparaten, dus ik vind het ook bijna crimineel om een computer of tv na een paar jaar te vervangen als er een nieuwer model uitkomt! Blijkbaar zijn die spullen al veel te goedkoop...)
 
Niet alleen rijdende auto's, maar ook parkeerplaatsen zijn een vreselijk gezicht, en ze vreten ruimte in ons krappe landje. En de gemeenten maar overal in de grond woelen en dure ondergrondse parkeergarages of lelijke bovengrondse parkeerflats aanleggen. Bah!
 
Eén van de ergste uitwassen van de autoplaag is de vernieling van ons mooie landschap. Ik kan daarom huilen! Ik woon al 23 jaar in Sittard en heb daar flink wat rondgefietst (inderdaad, ik heb zelf geen auto). Eerst kwam er de Hasseltsebaan tussen Sittard en Limbricht en de Middenweg tussen Sittard en Geleen, die mooie fiets- en wandelroutes (o.a. langs de Geleenbeek) doorsnijdt. Daarna was het een tijdje rustig, en toen kwamen ze met de weg tussen Sittard en Nieuwstadt, die inmiddels klaar is, dwars door een mooi fietsgebied; en de randweg langs Geleen, die nu bij station Lutterade een verkeersobstakel vormt voor de treinreizigers en fietsers. Twaalf jaar terug verzonnen ze een 3-kernenweg tussen Limbricht en Einighausen en Guttecoven (U raadt het, een mooi fietsgebied!). Ik heb daar toen bezwaar tegen gemaakt, maar ben er niet gerust op dat die er nooit zal komen. Laatst las ik dat er een randweg om Brunssum gaat komen die langs Treebeek en tussen Amstenrade en Hommert door gaat lopen. Hij snijdt ondermeer dwars door de Kloosterberg/Brunssumerweg bij Amstenrade, een mooi rustig weggetje dat zo'n 10 jaar geleden deels voor autoverkeer werd afgesloten. Het was mijn fiets- en wandelroute naar mijn vader en oma in Treebeek. Beiden zijn inmiddels overleden, dus ik geef toe dat ik er niet vaak meer kom, maar mijn hart krimpt ineen bij de gedachte aan die weg...
 
Al die grote autowegen doen pijn aan ogen en oren en vergallen alle fiets- en wandelplezier.
 
Ik ben niet principiëel anti-auto, maar ik neem het U niet kwalijk als U toch die indruk zou hebben.
 
 
Wouter
______________________________________________________
 

Teken voor zuinigere auto's!

14 mei 2008
Auto's leveren een belangrijke bijdrage aan het broeikaseffect. 
Auto's leveren een belangrijke bijdrage aan het broeikaseffect.

 

Nederland — Auto's kunnen stukken zuiniger en klimaatvriendelijker. In de Europese Unie wordt nu besproken hoe zuinig de auto van de toekomst moet worden. Duitsland houdt zijn auto-industrie de hand boven het hoofd en wil samen met Frankrijk onder strenge normen uitkomen. Help om dat te voorkomen en teken de oproep aan de Europese Raad voor stevige uitstootnormen.

Auto's leveren een belangrijke bijdrage aan het broeikaseffect. Nu al wordt 12% van de CO2-uitstoot in Europa veroorzaakt door personenauto's. Extra gevaarlijk is dat de CO2-uitstoot door auto's nog altijd groeit. Elk jaar komen er auto's bij en wordt er meer gereden. Als we nu niets doen, wordt in 2050 wereldwijd 30 tot 50% van alle CO2-uitstoot veroorzaakt door transport.

Auto's worden ondertussen nauwelijks zuiniger. De uitstoot door het autoverkeer steeg tussen 1990 en 2005 met 26%, terwijl de CO2-uitstoot juist naar beneden moet om gevaarlijke klimaatverandering een halt toe te roepen.

Om de stijging van de CO2-uitstoot door het autoverkeer te stoppen, beloofden de Europese autofabrikanten tien jaar geleden al dat ze hun auto's zuiniger zouden maken. In 2008 zou een auto gemiddeld nog maar 140 g/km uitstoten, ten opzichte van de 180 g/km die in 1998 uit de uitlaat kwam. Van de mooie voornemens is weinig terecht gekomen. Anno 2008 stoot een auto in Europa nog altijd 160 g/km uit.

De autoindustrie heeft het laten afweten. Nu is het aan de politiek om duidelijke CO2-normen voor nieuwe auto's vast te leggen. In de Europese Unie wordt daar aan gewerkt. Maar achter de schermen proberen Duitsland en Frankrijk een deal te sluiten, om onder strenge uitstootnormen uit te komen. Zo houden ze hun autoindustrie een hand boven het hoofd. Dat is fijn voor de fabrikanten, maar voor het klimaat is het een ramp.

Greenpeace roept Minister-President Balkendende en President van de Europese Raad Janez Janša op zich niet neer te leggen bij de achterkamerdeals van Duitsland en Frankrijk. Om klimaatverandering binnen de perken te houden, zijn stevige CO2-normen voor nieuwe auto's essentieel. Nederland en de Europese Unie moeten zich daar sterk voor blijven maken.

Laat ook jouw stem horen!

Teken de petitie (engels)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten