woensdag 21 maart 2007

Graetheide gebied schenken aan Natuurmonumenten

Een campagne-stunt van de afgelopen statenverkiezingen, maar desalniettemin een goed idee!

Graetheidegebied schenken aan Natuurmonumenten

3 maart 2007

GroenLinks kandidaat bij de Statenverkiezingen, Wim Reijners uit Geleen heeft deze week in een open brief DSM bestuurder P. Elverding opgeroepen om zijn afscheid op 1 mei a.s. gepaard te laten gaan met het schenken van het omstreden Graetheidegebied aan Natuurmonumenten.


foto7

De voorzitter van de Raad van Bestuur, Dhr. Elverding, neemt binnenkort afscheid van DSM. Een mooi moment voor Wim Reijners om hem in een open brief het voorstel te doen om als DSM een punt te zetten achter het gevecht om Graetheide. In de Westelijke Mijnstreek heeft DSM op de Chemelot locatie ruim 800 ha aan industrieterrein. Al ruim 25 jaar wordt er felle politieke strijd gevoerd over de claim van DSM om het nu nog groene 200 ha tellende Graetheide gebied te willen bestemmen voor chemische industrie. Als spreken ze tegenwoordig over een campus. DSM wil Graetheide als bedrijventerrein verzilveren.
Maar voor de leefbaarheid van deze regio is behoud van deze groene long als schakel tussen het Grensmaasgebied en het Geleenbeekdal van groot belang. Wim Reijners heeft dat in de open brief aan Elverding ook laten weten. Wil DSM hoog opgeleid personeel aan deze regio binden dan is daar ook een aantrekkelijk woonklimaat voor nodig. En we weten dat groene waarden daarbij steeds belangrijker worden.
Wim Reijners roept Elverding op om bij zijn afscheid de overdracht van Graetheide aan Natuurmonumenten  als laatste bestuursdaad te regelen. Dat zou nog eens positieve PR voor DSM zijn! Dat zou op ruimtelijk gebied rust brengen in deze regio en een geweldige opsteker voor het belang van groene landschappelijke waarden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten