woensdag 14 maart 2007

Groene overwinning in Tweede Kamer

----- Original Message -----
Sent: Thursday, February 15, 2007 8:00 PM
Subject: [Gl-persberichten] Groene overwinning in Kamer
Groene overwinning in Kamer

15 februari 2007

De Tweede Kamer stemde vandaag vóór een motie van GroenLinks waarin gepleit wordt voor een ambitieuzer CO2-reductiedoel in Europa. Staatssecretaris Van Geel zal nu volgende week dinsdag in Brussel - op de top van milieuministers - het standpunt innemen dat de Europese Unie een Co2-reductie van 30% in 2020 bereikt moet hebben, ongeacht of andere landen buiten Europa dit doel overnemen.

Staatssecretaris Van Geel vertelde de Kamer eerder vandaag dat hij in Brussel het voorstel van de Europese Commissie wou steunen voor maar 20% CO2-reductie in 2020. Die ambitie moet hij nu flink naar boven bijstellen. Nederland stelt zich nu - met de nieuwe ambitie - op hetzelfde standpunt als het Europees parlement dat gisteren in overgrote meerderheid voor een doelstelling van 30% reductie stemde. Dat Nederland als energie-intensief land dit standpunt overneemt, is een belangrijk signaal aan alle lidstaten van de Unie.

Als Europa zich gaat vastleggen op 30% reductie (i.p.v. 20%) is dat een duidelijke boodschap aan de wereld - en dus ook aan sterk groeiende landen als China en India -dat Europa bereid is haar verantwoordelijkheid te nemen. Het zet ook landen als de VS en Japan onder druk om deze ambitie te volgen. Kiezen voor een Europese voortrekkersrol is de beste strategie om deze landen over te halen mee te doen aan internationale klimaatafspraken. 30% emissiereductie in 2020 van de EU-landen gezamenlijk is wat minimaal nodig is om de mondiale opwarming tot twee graden Celsius te beperken.

Wijnand Duyvendak

_______________________________________________
Gl-persberichten mailing list
Gl-persberichten@list.xs4all.nl
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/gl-persberichten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten